• 10 mei 2023 EMYRTAN:

    Een arbeidsovereenkomst?

    Beste ondernemers,

    De definitie van de arbeidsovereenkomst is bepaald in artikel 7:610 BW. Daar staat beschreven op welke manier werkgevers en werknemers hun werkverhouding kunnen vormgeven. Een opdracht tot aanneming van werk is geen arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht ook niet. Soms lijkt het erop dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst omdat er werk wordt verricht tegen loon(-betaling). Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is dwingendrechtelijk bepaald in het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de sociale zekerheidswetten (waaronder de Werkeloosheidswet en de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen). De uitzendovereenkomst is een bijzondere arbeidsovereenkomst. Ziet u de bomen door het bos?

    Wij zien de bomen in het bos. Neem hierover gerust contact op:
    www.emyrtan.nl of bel: 0499-842039.

Ondernemend Sint-Oedenrode

Postadres
Lieshoutseweg 60B
5491 RR Sint-Oedenrode

Kvk17108484
Btw8074.04.603.B.01
IBANNL25 RABO 0198259069

Stuur ons een e-mail

Platform Ondernemend Meierijstad

Voor vragen of (briljante) ideeën die te maken hebben met ondernemen in Sint-Oedenrode en/of Meierijstad, kun je ook terecht bij het Platform Ondernemend Meierijstad. Stel je vraag via onderstaand formulier; POM spant zich in voor een snel én duidelijk antwoord.