• 14 mei 2024
  Vindkracht13 B.V.:

  Stichting POM lanceert belangrijk onderzoek voor toekomstig ondernemersklimaat in Meierijstad

  MEIERIJSTAD – Stichting Platform Ondernemend Meierijstad (POM), een samenwerkingsverband van lokale ondernemersverenigingen, heeft aangekondigd een nieuw strategisch onderzoek te starten om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Dit initiatief, dat voortbouwt op eerdere evaluaties en de bijgewerkte visie van maart 2023, richt zich op het identificeren van de nodige organisatorische en strategische aanpassingen om de top-3 positie van Meierijstad in Brabant te behouden en te versterken.

  De aanleiding voor dit onderzoek is de vaststelling dat ondanks significante vooruitgang in het verleden, de gestelde doelen met name op het gebied van het vestigingsklimaat niet volledig worden bereikt. Problemen zoals netcongestie, de energietransitie, mobiliteit en de arbeidsmarkt blijven uitdagingen voor de regio. POM heeft vastgesteld dat verbeteringen nodig zijn in de organisatiestructuur, de samenwerking met overheidsinstanties, en de betrokkenheid van ondernemers.

  Arthur Frieser, mede-initiatiefnemer van het POM, oud voorzitter van Ondernemend Sint-Oedenrode en ondernemer, neemt de leiding over dit project. Het onderzoek zal in verschillende fasen verlopen, te beginnen met uitgebreide gesprekken met ondernemers, gemeentelijke functionarissen en andere belanghebbenden. Het doel is om vier tot zes Rooise ondernemers te vinden die bereid zijn hun inzichten en ervaringen te delen, wat cruciaal zal zijn voor het succes van het project.
  “We zijn op zoek naar ondernemers die actief willen bijdragen aan het vormgeven van onze toekomst,” zei Frieser. “Hun input is onmisbaar om een realistische strategie te ontwikkelen die past bij onze ambities en uitdagingen.”

  Het project, dat van start gaat met een eerste bijeenkomst half juni, zal naar verwachting in oktober 2024 worden afgerond. Tussentijds worden er verschillende analyse- en strategie sessies gehouden om de bevindingen te verwerken en praktische vervolgstappen te definiëren.
  Ondernemend Sint-Oedenrode nodigt geïnteresseerde ondernemers uit om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief, dat ongeveer 1,5 tot 2 uur in beslag zal nemen van de Rooise Ondernemers, op een (nader te bepalen) locatie in Sint-Oedenrode.

  Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het bestuur (via info@ondernemendsintoedenrode.nl) voor meer informatie en om hun interesse kenbaar te maken.

Ondernemend Sint-Oedenrode

Postadres
Lieshoutseweg 60B
5491 RR Sint-Oedenrode

Kvk17108484
Btw8074.04.603.B.01
IBANNL25 RABO 0198259069

Stuur ons een e-mail

Platform Ondernemend Meierijstad

Voor vragen of (briljante) ideeën die te maken hebben met ondernemen in Sint-Oedenrode en/of Meierijstad, kun je ook terecht bij het Platform Ondernemend Meierijstad. Stel je vraag via onderstaand formulier; POM spant zich in voor een snel én duidelijk antwoord.