Over ons

Ondernemend Sint-Oedenrode, opgericht op 12-10-1998, behartigt de belangen van al haar leden uit Sint-Oedenrode en omstreken.

Wij bieden onze leden volop de mogelijkheid om te netwerken en verbindingen met elkaar te leggen tijdens verschillende bijeenkomsten. We streven naar onderlinge inspiratie, innovatie en kennisuitwisseling. Naast het behartigen van de belangen, is het lidmaatschap van meerwaarde omdat het nieuwe deuren opent, maar ook nieuwe inzichten en relaties biedt.

De vier strategische speerpunten van Ondernemend Sint-Oedenrode:

 1. Effectief de belangen behartigen van alle leden met ondernemerschap in Sint-Oedenrode en omstreken.
 2. Goede netwerkmogelijkheden bieden.
 3. Effectieve verbindingen leggen.
 4. Elkaar inspireren en van elkaar leren.

Netwerken, verbinden en inspireren

Iedere tweede dinsdag van de maand organiseren we het ondernemerscafé. Deze avonden hebben een informeel karakter en zijn exclusief voor leden (met partner) en genodigden. Tijdens deze bijeenkomsten is altijd ruimte voor het uitwisselen van informatie en gedachten, incidenteel behandelt een spreker een interessant thema. De bijeenkomsten vinden over het algemeen plaats in Sint-Oedenrode.
Daarnaast organiseren we minimaal eens per kwartaal een bedrijfsbezoek aan een lid van onze vereniging. Deze bijeenkomsten ervaren onze leden als zeer waardevol.

We bieden een platform waarop leden nieuwsberichten kunnen plaatsen. Deze nieuwsberichten zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Berichten met daarin aanbiedingen of reclame worden verwijderd.

Het bestuur verstrekt geen lijsten met gegevens van de leden. Ook versturen we geen nieuwsbrieven op verzoek van leden. 

Geert van der Heijden

 • Voorzitter

Fred van Rooij

 • Secretaris

Jack Biemans

 • Penningmeester

Paul Hellings

 • Algemeen bestuurslid
 • Aandachtsgebied bedrijventerreinen

Daan van der Pasch

 • Algemeen bestuurslid
 • Aandachtsgebied verbinding en communicatie

Sas Evers

 • Algemeen bestuurslid
 • Aandachtsgebied verbinding en communicatie

Wie kan lid worden?

Ondernemend Sint-Oedenrode richt zich op alle Rooise ondernemers, van klein tot groot. Om lid te worden van onze vereniging zijn er twee voorwaarden:

 • Een KvK-nummer.
 • Woonachtig zijn of het bedrijf is gevestigd in Sint-Oedenrode en bijbehorende kernen.

Wat kost een lidmaatschap?

De kosten van het lidmaatschap van Ondernemend Sint-Oedenrode zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

 • 0-4 personeelsleden: € 185,00 (excl. btw) per jaar
 • 5-10 personeelsleden: € 235,00 (excl. btw) per jaar
 • > 10 personeelsleden: € 285,00 (excl. btw) per jaar

Aanmelden kan via deze link.

Nieuwe leden ontvangen per e-mail een digitale factuur. Tevens verzoeken wij om een (doorlopend) machtigingsformulier van de Rabobank in te vullen en per mail terug te sturen naar de penningmeester van Ondernemend Sint-Oedenrode op het volgende mailadres: info@ondernemendsintoedenrode.nl.

De contributie innen we jaarlijks in januari via automatische incasso (voor nieuwe leden tussentijds), we versturen dan een digitale factuur naar elk lid.
Nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden betalen de contributie van dat jaar naar rato.

Voor betalingen heeft elk lid een uniek machtigingskenmerk. Ondernemend Sint-Oedenrode incasseert via de Rabo Euro-incasso overeenkomst met Incassant-ID: NL16ZZZ17084840000.

Korting voor starters!

Wij verwelkomen starters met open armen! Daarom krijgen startende ondernemers die nog geen drie jaar ondernemen, het eerste jaar 50% korting op de contributie. Geef dit aan bij de aanmelding.

Ondernemend Sint-Oedenrode: ook voor jou!

Ben jij ondernemer in Sint-Oedenrode en op zoek naar collega-ondernemers om ervaringen en informatie uit te wisselen? Of misschien om onderling zaken te doen? Aspirant-leden mogen éénmalig een ondernemerscafé bijwonen, voordat ze zich als lid aanmelden.

Wil jij vrijblijvend één van de bijeenkomsten van Ondernemend Sint-Oedenrode bezoeken? Stuur een e-mail naar het secretariaat met daarin je bedrijfsnaam en naw-gegevens.

Aanvang, duur en beëindiging

Het lidmaatschap start na bevestiging van het bestuur. Je wordt dan automatisch voor alle ledenbijeenkomsten uitgenodigd. Als lid mag je maximaal twee introducees gratis naar een ledenbijeenkomst meenemen.

Het lidmaatschap loopt voor tenminste één jaar met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. Leden van Ondernemend Sint-Oedenrode zijn verplicht tot betaling van de jaarlijks vastgestelde contributie tijdens de algemene ledenvergadering.

Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd.

Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tot 1 december door een mail te sturen naar info@ondernemendsintoedenrode.nl. Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van het jaar van opzegging.

Platform Ondernemend Meierijstad (POM)

POM vertegenwoordigt momenteel 900 bedrijven binnen de gemeentegrenzen van Meierijstad. Leidende nationale- en internationale bedrijven, een mooi en divers midden- en kleinbedrijf en vele zelfstandige ondernemers. Ons doel is helder: Een optimaal ondernemersklimaat met een goede balans tussen werken, wonen en leven in de gemeente Meierijstad.
Door een optimaal ondernemingsklimaat realiseren we welzijn en welvaart voor eenieder: ondernemers, werknemers en overige inwoners van de gemeente Meierijstad. Goede bereikbaarheid, een veilige bedrijfsomgeving, beschikbaarheid van de juiste arbeidskrachten, ruimte voor ondernemerschap, toekomstperspectief, de juiste voorzieningen, innovatie, duurzaam ondernemen, samenwerking en een passende balans tussen economische en sociaal maatschappelijke aspecten zijn succesfactoren hiervoor.

We bundelen alle krachten om onze missie te bereiken en behartigen de belangen van onze achterban. Het POM spant zich in voor zaken die beïnvloedbaar en realiseerbaar zijn. Het ondernemersbelang staat voorop, altijd in balans met de brede omgeving.

Organisatie
De stichting POM is opgericht door de ondernemersverenigingen Ondernemend Veghel, ONS (Schijndel), Ondernemend Sint-Oedenrode en EBK (Erp). Het bestuur wordt gevormd door bestuursleden van deze ondernemersverenigingen. Als samenwerkingsverband van 900 bedrijven en zo’n 27.000 werknemers in de gemeente -en een veelvoud aan werknemers buiten de gemeentegrens- is POM het aanspreekpunt voor ondernemers, overheden en andere stakeholders. Binnen het bestuur van POM is Ondernemend Sint-Oedenrode vertegenwoordigd met twee bestuurders.

Natuurlijk Sint-Oedenrode (N!SO)

De Stichting Natuurlijk! Sint-Oedenrode (N!SO) is ontstaan vanuit de wens om in Sint-Oedenrode en haar kerkdorpen Olland, Nijnsel en Boskant één aanspreekpunt te creëren voor alle organisaties en initiatieven. Hiermee kunnen zij ook op een slimme manier met elkaar verbonden worden. In allerlei opzichten: het buitengebied met het centrum, de Rooise gemeenschap met de gemeente, Rooise ondernemers met inwoners, jong met oud, gasten met bewoners, kortom: mensen met elkaar.
De plannen van N!SO zijn groot; de ambitie zo niet nog groter. In Rooi en haar kerkdorpen is er altijd wel wat te beleven. Er wordt veel ondernomen: van grote tot kleine initiatieven. Deze komen alleen niet zomaar uit de lucht vallen. Bloed, zweet en tranen en heul veel man- en vrouwkracht komt hierbij kijken. N!SO wil deze initiatieven ondersteunen door een denktank te zijn en partijen met elkaar te verbinden. Dit allemaal om de leefbaarheid in Rooi te bevorderen. Wij willen een regisseur zijn voor alle evenementen in de dorpen, zodat evenementen beter op elkaar zijn afgestemd. Maar ook dé gesprekspartner voor de gemeente Meierijstad over onder meer wat er leeft in Rooi. Tot slot zoeken wij ook juist de verbinding en de samenwerking op tussen diverse partijen. Alleen samen kunnen wij het namelijk rooien!

Voor de Ondernemend Sint-Oedenrode is N!SO de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke partner om Rooi nog beter op de kaart te zetten en ondernemers te ondersteunen bij de diverse activiteiten. Hierin zijn ook de Recron en Horeco Rooi vertegenwoordigd.

StartUp Meierijstad

StartUp Meierijstad zit aan Rembrandtlaan 70 in Veghel en beschikt daar over een etage met alle denkbare faciliteiten. StartUp Meierijstad wordt geleid door een aanjager, die voor de deelnemers het eerste aanspreekpunt is bij vragen of problemen. Het lijntje tussen aanjager en deelnemers is ultrakort. De aanjager zit bovenop het doen en laten van de starters, om op die manier snel te kunnen reageren. Op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste hulp bieden! Overigens zonder op de stoel van de ondernemers te gaan zitten.

Hier kunnen startende ondernemers uitgroeien tot volwassen gezonde bedrijven, en dat is weer in het belang van de lokale economie. Daarom ondersteunt Ondernemend Sint-Oedenrode dit initiatief heel actief en ziet dit als een uitstekende voortzetting van het Starterscollectief.

Ondernemend Sint-Oedenrode

Postadres
Lieshoutseweg 60B
5491 RR Sint-Oedenrode

Kvk17108484
Btw8074.04.603.B.01
IBANNL25 RABO 0198259069

Stuur ons een e-mail

Platform Ondernemend Meierijstad

Voor vragen of (briljante) ideeën die te maken hebben met ondernemen in Sint-Oedenrode en/of Meierijstad, kun je ook terecht bij het Platform Ondernemend Meierijstad. Stel je vraag via onderstaand formulier; POM spant zich in voor een snel én duidelijk antwoord.